ASOCIATIA TRANSILVANIA 2020

PROTECTIA MEDIULUI NU ESTE O OPTIUNE, ESTE O NECESITATE

Domeniile in care activam

protectia  mediului si ecologizare; turism si promovarea turismului si agroturismului; mestesuguri si obiceiuri, formare profesionala; mediul rural si promovarea mediului rural; domeniul agricol; politici sociale, de educatie si de sanatate; tineret; dezvoltare socio-economica; cooperare publica locala si centrala; promovarea intereselor cetatenesti; cultura;  domeniul IT.

Cine suntem?

ASOCIAŢIA TRANSILVANIA 2020 are scop principal sprijinirea calificata, formarea profesionala, reprezentarea si protejarea intereselor economice, profesionale, juridice ale membrilor, sustinerea activitatii acestora, precum si dezvoltarea durabila a zonelor rurale din Transilvania.

Protectia mediului

Mediul este un sistem structurat, ierarhizat, organizat și orice schimbare suferită de un element al său declanșează o reacție în lanț. Protectia mediului vizeaza reducerea efectelor negative care există în prezent, cât şi asigurarea unui mediu de viaţă corespunzător.

Ecologizare

Ecologizarea este văzută ca o soluție pentru a reduce din suferința deja provocată planetei. Situația planetei nu este una tocmai fericită, însă, cu depunerea unor minime eforturi, zâmbetul poate fi readus pe chipul mamei-natură.

Instruire si formare

Dezvoltarea orizontului de cunoaștere a participantilor pentru cunoştinţe legate de mediu și biodiversitate. Construirea unor grile de analiză și monitorizare a agresiunilor față de mediu și dezvoltarea unor atitudini civice de protecție și grijă față de acesta.

Turismul ecologic

Ecoturismul oferă posibilități de experiențe în natură ce duc la o mai bună înțelegere, apreciere și bucurie de a descoperi și ocroti natura și cultura tradițională locală, atât pentru vizitatori, cât și pentru comunitatea locală. Acesta se axeaza pe experienta directa si personala cu natura.

Dezvoltarea durabila

Dezvoltarea durabila aduce în prim plan un nou set de valori care va ghida viitorul model de progres economic şi social, valori ce vizează mai ales omul şi nevoile sale prezente şi viitoare, mediul natural – protejarea şi conservarea acestuia, precum şi atenuarea deteriorării actuale a ecosistemelor.

Resurse regenerabile

Daca vorbim de incalzirea globala, energia regenerabila este o solutie. Sursele de energie alternativă sunt cele care nu au impact negativ asupra mediului, fiind inepuizabile: energia solara, hidroelectrica, energia eoliana, geotermala, sau energia valurilor si mareelor, iar cercetatorii lucrează constant pentru a găsi noi surse de energie.

Obiectivele educatiei de mediu

 • Participarea: de a furniza indivizilor, grupurilor şi societăţii posibilitatea de a fi activ implicaţi în exercitarea abilităţilor lor la diferite niveluri, în dezvoltarea durabilă.
 • Înţelegerea: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să câştige experienţa şi o buna înţelegere în cunoaşterea şi competenţele cerute de dezvoltarea durabilă.
 • Promovarea valorilor: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să dobândească percepţia în problemele legate de durabilitate, precum şi un set de valori cu ajutorul cărora să evalueze căile cele mai potrivite de punere în aplicare a dezvoltării durabile.
 • Dezvoltarea abilităţilor: de a ajuta indivizii, grupurile şi societatea să dobândească competente si abilitati pentru a fi apti de a identifica si anticipa problemele de mediu si de a lucra cu altii pentru a le rezolva, minimiza si preveni.
 • Dezvoltarea constiintei: de a crea o înţelegere generală a impactului şi efectelor unui comportament sau stil de viaţă, atât pe plan local cât şi global, pe termen scurt şi termen lung.

CONSTIENTIZAREA PROTEJARII MEDIULUI, IN CELE MAI DIVERSE FORME

Există multe campanii de conștientizare a protecției mediului care sunt organizate de diferite organizații și guverne în întreaga lume. Aceste campanii au ca scop sensibilizarea oamenilor cu privire la impactul pe care îl au activitățile noastre asupra mediului și promovarea practicilor ecologice pentru a reduce acest impact.

 • ZIUA PAMANTULUI
 • RECYCLE MANIA
 • GREEN PEACE
 • SCOALA VERDE
 • LET’S DO IT, ROMANIA
 • EARTH HOUR
 • LET’S CLEAN UP EUROPE
 • GREEN WEEK
 • PLANT A TREE
 • WORLD WATER DAY
 • MISCAREA PLASTIC ZERO, etc.

Partenerii nostri